Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

I. Általános jogszabályok taglalása ,megfogalmazása :

Cégnév :

Martin Karniš– Eliteanglers

Vállalkozás helye

Záhonok 1685/23, 96001, Zvolen , Slovakia

Cégjegyzékszám

51109727 ,

zapísaná : (OU-ZV-OZP-2019/014892-2 č.živnostenského registra 670-26931)

ADÓAZONOSÍTÓ JEL, ADÓSZÁM

1071473370

megkötve a www.eliteanglers.sk internetes oldal által

1.Az eladó alatt a www.eliteanglers.sk internetes üzlet működtetője érten

2.A vásárló alatt azt a fogyasztót értjük ,aki üzleti viszonyba lépett elektronikus

megrendelés formájában az eladóval.

3.Elektronikus megrendelés alatt értjük az elektronikus nyomtatványt, amely a vásárlóról szóló információkat tartalmazza, valamint a mrgrendelt áruk jegyzékét és azok árát tünteti fel.

4.A szerződő felek megegyeztek ,hogy a vásárló a megrendelés elküldésével igazolja, hogy egyetért azokkal az üzleti feltételekkel,amelyek által az adás – vételi szerződést megkötötték. Az eladó pedig az elektronikus üzletben prezentált árut a vásárlóhoz juttatja, figyelembe véve a megkötött szerződés pontjait, valamint a reklamációra vonatkozó feltételeket is.

II. Megrendelés és szerződéskötés:

1.A fogyasztó, vásárló által kitöltött és elküldött elektronikus nyomtatvány,megrendelés elküldése az eladóhoz az adásvételi szerződés ajánlatot képez a vásárló és eladó között.

Minden elfogadott elektronikus formában elküldött megrendelés,adásvételi szerződéstervezet kötelező érvényű mindkét fél számára.

2.Az elektronikus megrendelés érvényességének alapfeltétele a kért adatok valós feltüntetése,és a megrendelőlap teljes kitöltése a vevő személyi adatai /családi név, utónév,pontos és teljes lakcím az áru kézbesítéshez, e-mail cím, telefonszám,jogi személy,vállalkozó esetében,adószám,áfakód,cégjegyzékszám.

A megrendelt áru pontosítása:

az árubesorolás,megnevezés,osztályozás,nagyság,méret,szín,darabszám,ár és minden más

ár, és fizetési forma

hely és az áru átadásának módja

Azt a megrendelést, amely nem tartalmazza az előírt legfontosabb adatokat a szerződés megkötéséhez és az áru átadásához az eladó nem veszi figyelembe. A szerződés megkötéséről a megadott e-mail címre a megrendelő értesítést kap.

3.Az eladónak az esetben ,ha a megrendelt áru értéke meghaladja ,vagy túllépi a 100,00 eurós összeget, jogában áll az összeget előre kérni előszámla formájában.

4.A vevő a megrendelését csak azon a napon hatálytalaníthatja amikor azt elfogadták, de az árut még nem indították útjára. A megrendelést hatálytalanítani csak írásban, e-mail, posta formájában lehet. Az eladó a vevőt a megrendelés hatálytalanításáról írásban e-mail, posta értesíti.

III. Elállási jog

1.A vásárló a termóek megvásárlása esetén a termék,áru, kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől , hacsak a  termék nem egyedi, méretreszabott, azaz nem feltétele ennek hogy a termék hibás legyen. A szerződéskötés napjátó l számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja elállási jogát a vásárló .

2.A szerződésfelmondás esetében a vevő köteles az árut haladéktalanul sértetlen kifogástalan állapotban visszaszolgáltatni az eladónak. Az áru nem lehet sérült vagy használt.

A vevő,fogyasztó a szerződés felmondást köteles írásos formában közolni /pošta/ vagy e-mail info@eliteanglers.sk, vagy az előre meghatározott nyomtatványon ami elérheto ITT. A vevő köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni az árut az alábbi címre: MARTIN KARNIŠ ZÁHONOK 1685/23 ZVOLEN 96001 számlával,és a szerződés felmondással együtt. Az áru posta i utánvétellel nem küldhető vissza. A postai utánvétellel küldött áru visszaküldésre kerül. A felmondási idő /14 nap/ utolsó napjáig érvényes.

3.Az áru visszaszállítás i költségei a  vásárlót terhelik. Az árut biztosítva, és ajánlva kell visszaszolgáltatni az eladónak. Az eladó a visszaküldött áru sérüléséért, valamint az eltűnéséért nem vállal felelősséget! Az áru nem előírás szerinti használatáért, és az ebből keletkező minőségcsökkenésért a vevő a felelős!

Abban az esetben ha a termék veszít értékéből / nem betartott használati utasítás,hanyag kezelés / az eladónak jogában áll csökkenteni az eredeti visszatérítendő összeget.

4.Az eladó kötelezi magát arra, hogy a terméket, árut visszaveszi és 14napon belül a kifizetett összeget megtéríti a nyomtatványban megadott számlaszámra.

5.Az eladónak jogában áll elállni a szerződéstől abban az esetben ha:

A terméket nem gyártják, vagy abbahagyták a gyártását

Változott a termelői ár, vagy annak egy része

A termék árának meghatározása téves volt

IV. Szállítási feltételek

1.Hely alatt értjük a lakóhelyet , telephelyet vagy az eladó vállalkozásának helyét, amelyet az elektronikus megrendelésben szerepel. A terméket a Slovák pósta által szállítjuk.

2.A termék szállítása a lehető legrövidebb időn belül történik az eladó lehetőségeihez mérten. 1 és 24 napon belül az eladónak kézbesítenie kell az árut. Hosszabb szállítási idő esetén mindenképpen értesítenie kell a vásárlót.

3. A vásárló az elektronikus megrendelésben megjelölt helyen köteles átvenni a terméket, abban az esetben, ha nem venné át az árut, az eladó élhet azzal a jogával, hogy megtérítteti a keletkezett kárt. Amennyiben a vásárló az első kézbesítéskor nem veszi át az árut, és kér egy másodikat is, köteles megtéríteni mindkét szállítási költséget. Ha 14 napon belül nem történik meg az átvétel, az eladó elállhat a szerződéstől.

4. A termék szállítása és kézbesítése a vásárlónak vagy a kiszállítónak való átadás.

5. A kiszállított áru a teljes összeg kifizetéséig az eladó tulajdona.

6. A vásárlónak azonnal ellenőriznie kell a küldemény csomagolását és magát az árut az átvétel után. Ha észreveszi, hogy a csomagolás sérült, köteles azonnal jelezni a kiszállítónak, és annak jelenlétében ellenőriznie kell az áru állapotát. Abban az esetben, ha az áru sérült, jegyzőkönyvet kell írni, az áru sérülésének mértékéről, amelyet a kiszállító igazol. Az eladó nem veszi figyelembe azt a reklamációt, amikor a kiszállító cég okozza az áru sérülését.

V. A fizetés és szállítás módja

1. A vásárló a termék vételárát vagy banki átutalással, vagy közvetlen befizetéssel téríti meg az eladó számlájára: SK 0909000000005163182868

2. A banki átutalással, vagy közvetlen befizetéssel történő térítést 3 munkanapon belül kell megvalósítani, miután az eladó visszaküldte a megrendelés elfogadásáról szóló igazolást. Amennyiben a  fizetendő összeg nem érkezik meg a számlára 14 munkanapon belül, a megrendelés elfogadásától számítva, az eladó megszüntetheti a megrendelést.

3. Az eladó kérheti jogilag a számla előre történő kifizetését a II.cikkely 3.bekezdése szerint. Abban az esetben ha az előre kifizetést elutasítják , a megrendelést érvénytelennek tekintik.

4. Szállítás Magyar Posta – 7,00, – eur

VI. Vételár

1. A vásárló köteles kifizetni az eladónak azt az árat, amelyben a vételi szerződésben megegyeztek, vagy amely a szerződés megkötése idején az árajánlatban szerepelt, illetve a szállítás költségeit.

VII. Jótállás és reklamáció

1. Az eladó a kiszállított termékre minimum 24 hónap jótállást ad, ha ez nincs a terméken másként jelölve . A jótállás ideje az átvétel kezdetétől számítódik.

2. Az eladó garanciát vállal azokért a hibákért, amelyek a jótállás ideje alatt jelentkeztek / az anyag hibája, gyártási hiba /.

3.A jótállásra való jog elévül ha : mechanikusan sérült, károsult a termék a vásárló hibájából a termék helytelen használata, vagyis ha nincs betartva a kezelési útmutató, nem jelentik be a termék átvételekor észlelt súlyos hibát, ha olyan körülmények között használják a terméket, amely nem felel meg az előírt környezetnek /nedvesség, magas páratartalom, vegyi hatások/, ha elhanyagolják a termékről való gondoskodást,megfelelő kezelését /nyomás, szakadás / Jótállás nincs akkor sem, ha természeti csapás okozta a hibát, vagy ha letelt a jótállási idő.

4. A vásárló minden megrendeléshez kap számlát, amelyet fontos megőrizni pl. Reklamáció esetén.

5. Reklamáció esetén a vásárló köteles e-mail-ben , vagy telefonon értesíteni az eladót, majd a terméket tisztán, mechanikusan nem rongáltan / ép állapotban / visszaküldeni. Mellékelten el kell küldeni egy fotokópiát is a számláról a következő címre: Martin Karniš, ul. Záhonok 1685/23, 96001 Zvolen Slovak Rupublic a termék hibájának pontos leírásával a reklamációs íven /jegyzőkönyvben/ A reklamációs nyomtatvány a ITT jelzésen húzható le.

6. A vevő jogai reklamáció esetén: a könnyen elhárítható hiba esetén a vásárlónak joga van, hogy fizetésmentesen és időben visszakapja a terméket. A hiba elhárításáról, az eladó dönt. A vásárló javítás helyett kérhet egy új hibátlan terméket is. Abban az esetben ha a termék használhatatlanná válik,,a vásárlónak joga van a terméket kicseréltetni, vagy a szerződéstől elállni.

7. Jogos reklamáció esetén az eladónak azonnal el kell döntenie a reklamáció intézésének módját. Összetett ebb esetekben legkésőbb 3 napon belül, még komoly esetekben 30 napon belül. HA eltelik a hatályos idő, akkor a vásárlónak joga van a elállni a szerződéstől, vagy teljesen új terméket kérhet.

VIII. SZEMÉLYI ADATVÉDELEM

1. Társadalmunk mindenki magánéletét /szféráját/ teljes mértékben respektálja /tiszteletben tartja/. A megrendelések gyors és effektív feldolgozása érdekében szükségünk van néhány személyi adatra. Személyi adatok védelmét a 122/2013 Z.z.törvény szavatolja.

2.Elérhetőségek, személyi adatok :

Számlázáshoz felhasznált adatok:

Családi név és utónév,

cégnév,

lakcím,

telephely,

cégjegyzékszám,

adószám,

áfakód.

Elérhetoségek:

üzleti partner neve,

telefonszám,

az elektronikus posta címe.

3. Az eladó semmilyen esetben nem ad át személyi adatokat harmadik személynek az ügyfélről, vásárlóról. Ha a vásárló nem hajlandó személyi adatait rendelkezésre bocsátani, a megrendelés nem lehetséges.

4.Az eladó a vásárló adatait a termékszállítónak , posta, Slovenská pošta adja át, melyek a következők: Teljes név /családi név, utónév /, pontos lakcím,telefonszám , e-mail cím.

5. A vásárló beleegyezését adja a személyi adatok feldolgozására határozatlan időre. Ezt azonban bármikor megszakíthatja írásos formában. Ennek hatályossága 1 hónap az írásos letiltás napjától kezdődően.

6. A megrendelő, vásárló érvényesítheti jogait a 122/2013 Z.z. törvény értelmében elektronikus postán keresztül : info@eliteanglers.sk.

IX. ZÁRÓRÉSZ

1. Ezek az általános üzleti feltételek, melyek az eladó internetes oldalán találhatók, az elektronikus megrendelés elküldésének napján lépnek életbe.

2. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló kikötések nélkül elfogadja az általános üzleti , valamint a reklamációs feltételeket.

3. Az eladó kikötése, hogy a vásárlónak nincs joga változtatni, vagy kiegészíteni az adott üzleti feltételeket.

4. Azon szabályokkal , melyek nem foglaltatnak benne az általános üzleti feltételekben a két fél között /eladó, vásárló / a kereskedelmi törvénytervezet foglalkozik.

5. A képeken ábrázolt színek, mint a trikók színe, a sportfelsők színe, vagy a nyomtatott szövegek színe eltérhet kissé a valóságtól. Ezt az eltérést okozhatja a számítógép-monitorok különböző beállítása.

A textil méreteinél a 8% – os toleranciát engedünk meg.

Ezek az üzleti feltételek 2019. 10. 01.- tól érvényesek!

Reklamációs nyomtatvány

Visszavonás a szerződésből

Vážení zákazníci, momentálne už nepríjmame nové objednávky, nakoľko nevieme garantovať doručenie do Vianoc. Ďakujeme za pochopenie. Želáme pekné sviatky. Eliteanglers Elrejtés